Αρχαίοι Ελληνικοί Ύμνοι

Δώδεκα Μελέτες

Επιμελητής: Φλώρα Μανακίδου
Επιμελητής: Μ. Νούσια - Fantuzzi
Εκδόσεις: Gutenberg