Κωδικός καταλόγου: 9567298
ISBN: 978-960-01-1779-0
1η έκδοση, Ιούλιος 2016
17 x 24
σελ. 584

Ευάγγελος Αλεξίου

Ρητορική του 4ου Αι. π. Χ. (Η)

Το ελιξίριο της δημοκρατίας και η ατομικότητα

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €31,01
Τιμή: €27,91 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,10 (10%)


Περίληψη

O 4ος αιώνας π.Χ. δεν είναι ο πρώτος ευρετής της ρητορικής τέχνης, αποτελεί όμως το ουσιαστικό πεδίο δράσης της: συνέβαλε τόσο αποφασιστικά στην ανάπτυξή της, ώστε η τέχνη του λόγου να επιτύχει, ειδικά αυτή την περίοδο και παρά τη φιλοσοφική κριτική, έναν εντυπωσιακό θρίαμβο. Η διάδραση μεταξύ ρήτορα και ακροατηρίου, τα πάθη και η δυσπιστία των πολλών μπροστά στην υπεροχή του ενός, αλλά και η αγωνία του ενός, ως συμβούλου και πολιτικού ηγέτη, είναι η πεμπτουσία της ρητορικής του 4ου αι. π.Χ. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Bernhard Zimmermann (Πανεπιστήμιο Freiburg Γερμανίας), «στο παρόν βιβλίο οι λεγόμενοι ελάσσονες ρήτορες αποτιμώνται για πρώτη φορά συστηματικά δίπλα στους μεγάλους εκπροσώπους της ρητορικής τέχνης, τον Δημοσθένη και τον Ισοκράτη. Λαμβάνονται μάλιστα υπ’ όψιν και πρόσφατα ευρήματα, όπως είναι τα αποσπάσματα του Υπερείδη στο παλίμψηστο χειρόγραφο του Αρχιμήδη. Ως μεγάλη συνεισφορά της μελέτης αναγνωρίζεται η συνεκτίμηση των θεωρητικών αντιπαραθέσεων για την τέχνη του λόγου στα ρητορικά εγχειρίδια του Αναξιμένη και του Αριστοτέλη, αλλά πρωτίστως η προβολή του πρωταγωνιστικού ρόλου του Ισοκράτη, του οποίου η θέση στην αντιπαράθεση με τη φιλοσοφία του 4ου αι. π.Χ. αποκτά ένα ξεκάθαρο πλαίσιο».

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα || Κεφάλαιο Πρώτο Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ: 1. Οι καταβολές της ρητορικής και η «λειτουργία κατ?πτρου», 2. Ρητορική και δημοκρατία: δικανικός - συμβουλευτικός λόγος, 3. Ο επιδεικτικός λόγος || Κεφάλαιο Δεύτερο ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ: 1. Πλάτων - Ισοκρ?της, 2. Αλκιδ?μας - Ισοκρ?της || Κεφάλαιο Τρίτο Τα ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: 1. Η Ρητορική προς Αλ?ξανδρον ? Τέχνη Ρητορική του Αναξιμένη, 2. Η Ρητορική του Αριστοτέλη || Κεφάλαιο Τέταρτο O ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΤΤΙΚΩΝ ΡΗΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ: 1. Οι αναγκαίες συμβάσεις, 2. Ρήτορες εκτός κανόνος || Κεφάλαιο Πέμπτο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: 1. Βίος, 2. Έργο, 3. Ύφος, 4. Παράδοση του κειμένου - Πρόσληψη || Κεφάλαιο Έκτο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: 1. Βίος, 2. Έργο, 3. Ύφος, 4. Παράδοση του κειμένου - Πρόσληψη || Κεφάλαιο Έβδομο ΑΙΣΧΙΝΗΣ: 1. Βίος, 2. Οι λόγοι, 3. Ύφος, 4. Παράδοση του κειμένου - Πρόσληψη || Κεφάλαιο Όγδοο ΙΣΑΙΟΣ: 1. Βίος, 2. Έργο, 3. Ύφος, 4. Παράδοση του κειμένου - Πρόσληψη || Κεφάλαιο Ένατο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ: 1. Βίος, 2. Έργο, 3. Ύφος, 4. Παράδοση του κειμένου - Πρόσληψη || Κεφάλαιο Δέκατο ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ: 1. Βίος, 2. Οι λόγοι, 3. Ύφος, 4. Παράδοση του κειμένου - Πρόσληψη || Κεφάλαιο Ενδέκατο ΔΕΙΝΑΡΧΟΣ: 1. Βίος, 2. Οι λόγοι, 3. Ύφος, 4. Παράδοση του κειμένου - Πρόσληψη || Σύνοψη - Συμπεράσματα || Βιβλιογραφία || Πίνακας Ονομάτων - Εννοιών - Θεμάτων